Δράσεις

20 Νοεμβρίου 2019

Davinci

Παρουσίαση βιβλίου Davinci
18 Φεβρουαρίου 2019

ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

18 Φεβρουαρίου 2019

ECOMOBILITY

18 Φεβρουαρίου 2019

REINVENTER VOLOS

18 Φεβρουαρίου 2019

ASIA QUEST

18 Φεβρουαρίου 2019

3D PRINTING WORKS