Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας

5 Δεκεμβρίου 2018

ΦΕΚΒ-251-2012 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη: […]
5 Δεκεμβρίου 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1Γ ΚΑΙ 2ΙΔ του ΑΡΘ.3 ΤΟΥ Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011)

Μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση ∆ιατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕ∆Ε» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού […]
5 Δεκεμβρίου 2018

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ II»

Σύμφωνα με στοιχεία του έτους 2012, ο κτιριακός τομέας (οικιακός και τριτογενής) ευθύνεται για το 45% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας (Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την […]
5 Δεκεμβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

5 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΡΙΣΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΒΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ