Ποιοι είμαστε

Η ομάδα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας λειτουργεί κάτω από τις αρχές του εθελοντισμού, της συλλογικότητας και της δημιουργικότητας από το έτος ίδρυσης του, το 1978.
Με την ανάληψη της προεδρίας κάθε νέου διοικητικού στο Σ.Α.Μ., προτεραιότητα είναι η συνέχιση του έργου στην τοπική κοινωνία, η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των συναδέλφων και η άριστη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.