Όλια Δ. Κουτσού

Ταμίας Σ.Α.Μ. | Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Ολυμπία (Όλια) Κουτσού, είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τελειόφοιτη του Τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων του ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου. Εργάζεται ως ελέυθερη επαγγελματίας στο Βόλο και ασχολείται με μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών έργων. Από το 2014 εκλέγεται στο Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας (ΣΑΜ)