Οι στόχοι μας

Στόχος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας είναι η διατήρηση της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προβολή του αρχιτεκτονικού πλούτου, και η ενδυνάμωση του επαγγελματικού και επιστημονικού κλάδου του Αρχιτέκτονα.