Μαρία Μπρούζγου

Πρόεδρος ΣΑΜ | MSc Αρχιτέκτονας Μηχανικός.

Αντικείμενο Απασχόλησης Μελέτη & Επίβλεψη Διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Ακαδημαϊκό αντικείμενο :
Προστασία & Διατήρηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ενεργό μέλος Σ.Α.Μ. από το 2009

Προσωπικά Στοιχεία Επικοινωνίας:
E-mail: mbrouzgou@gmail.com
Τηλ. επικοινωνίας: 6984963065