Κυριακή Μύρικνα

Μέλος Σ.Α.Μ. | Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός


Η Κυριακή Μύρικνα-Τσιρέπα, σπουδές στο ΤΕΙ Αθήνας , την Αρχιτεκτονική Σχολή του Π.Θ, το Παιδαγωγικό τμήμα του ΠΘ και Μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων. Για πολλά χρόνια ελεύθερο επάγγελμα ως Αρχιτέκτων Μηχανικός και αργότερα εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας.