Κατερίνα Δέτσικα

Μέλος Σ.Α.Μ. | Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός


Η Κατερίνα Δέτσικα γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόλο. Το 2015 αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης παίρνοντας το δίπλωμα του Αρχιτέκτων Μηχανικού έχοντας ειδικευτεί, μέσω της διπλωματικής εργασίας, στο βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος της Σχολής Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας από την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς και μελετητικού πτυχίου. Από το 2016 δραστηριοποιείται ως ελεύθερη επαγγελματίας στο Βόλο, ασχολείται με την μελέτη, την επίβλεψη και τη διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και παράλληλα είναι Ενεργειακή Επιθεωρήτρια Κτιρίων και Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας. Τον Μάρτιο του 2018 εκλέχτηκε μέλος του Διοικητικού του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Μαγνησίας (Σ.Α.Μ.)